top of page

עסקים

משרד רו"ח ברוטשילד

הבקשה היתה להכניס בחדר של 5 מ"ר, קלסרים רבים וציוד משרדי, נעשה שימוש במשטח עבודה בצורת ר' שיאפשר לעבוד עם ניירת רבה בו זמנית.

bottom of page